سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه بی انصافی کند، کسی با او دوست نشود . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 86 آذر 15 , ساعت 8:27 صبح

ادمها مانندکتاب میمونن سعی کن خودتوواسه کسی تندتند ورق نزنی چون اگه زودتمام بشس میرن سراغ یه کتاب دیگه.

                                                       - مرسی-


پنج شنبه 86 آذر 15 , ساعت 8:23 صبح

زندگی دررفتن وگذراست نه به مقصدرسیدن که مقصدانتهای زندگی است.

تاتوانی یکرنگ باش قالی ازصدرنگ بودن زیر بااست.

وقتی انسان دوست واقعی داردکه خودش هم دوست واقعی باشد.

                           -امرسون-


دوشنبه 86 آبان 21 , ساعت 8:16 صبح

نکاتی که باید همیشه در ذهن داشته باشید

-اگربرحسب اتفاق زندگی را شکستید ان راتعمیر کنید

-اگران را امانت گرفتید به صاحب اصلی انرا برگردانید

اگران را باارزش میدانید ازان محافظت کنید

اگران را اشفته ونامرتب کردید دوباره به حالت منظم برگردانید

ونکته مهم

-اگرانجام کاری یابه زبان اوردن حرفی زندگی دیگری راخراب میکند سکوت اختیار کنید.

متشکریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا


یکشنبه 86 آبان 20 , ساعت 8:54 صبح

 

 

 

 

خسته ام ازارزوها ارزوهای شعاری-شوق بروازمجازی بالهای استعاری

لحظه هایکاغذی راروزوشب تکرارکردن-خاطرات بایگانی زندگیهای اداری

افتاب زردوغمگین بله های روبه بایین-سقفهای سردوسنگین اسمانهای اجاری

بانگاهی سرشکسته چشمهای بینه بسته-خسته ازدرهای بسته خسته از چشم انتظاری

صندلیهای خمیده میزهای صف کشیده-خنده های لب بریده گریه های اختیاری

عصرجدولهای خالی بارکهای این حوالی-برسه های بی خیالی نیمکت های خماری

رونوشت روزها راروی هم سنجاق کردیم-شنبه های بی بناهی جمله های بیقراری

عاقبت برونده ام راباغبار ارزوها-خاک خواهد بست روزیبادخواهدبرد باری

رویمیزخالیمن صفحه بازحوادث-درستون تسلیتها نامی از ما یادگار             

شادروان قیصرامین بور

 

 

 

 

 

 

 

 


یکشنبه 86 آبان 20 , ساعت 8:31 صبح
بیامهدی شب هجران سحرکن

لیست کل یادداشت های این وبلاگ